A sötétség folyói op. 28 (2008)

- hangfreskó vonósnégyesre és elektroakusztikára

A 2008 nyarán készült alkotás egy korábbi darab, a Rodin szoborkompozíció nyomán született Porte de l’enfer (Pokol kapuja) hangfreskó továbbgondolása. A folytonosságot nem csupán a tematika (Dante Isteni színjátéka), hanem a hangszerösszeállítás is jelenti. Létrejötte a kiváló belga kvartettnek, a Spiegel Vonósnégyesnek köszönhető, mely együttes épp a Porte de l”enfer megannyi előadása után kérte fel a szerzőt egy új darab írására.

A kompozíció, mely nyolc jól elválasztható részre osztható, végig vezet az alvilág valamennyi folyóján, vizén. A vezérfonal végig Dante Isteni színjátéka, de a műben megjelennek olyan folyók is, melyek nem szerepelek az irodalmi műben, “csupán” a görög mitológiában.

A darab alaphangvételét a következő néhány sor határozza meg: “S láttam mögöttük, … egy nagy folyót: néptől nyüzsgött a partja.  … amíg elértük ott a partot, mentem, hogy ne legyek háborgatója.” Pokol - III. ének. 

Hogy mikor, melyik víznél járunk, pontosan követhető a darab idősíkját nézve:

0:00 - 1:04 - Bevezetés

“S egy Óriás Vén áll a hegynek ormán

és Damiáta felé van a háta,

s az arca Rómát nézi, tükrformán.

Fejét művésze aranyból csinálta

és színezüstből van a melle, karja,

s rézből odáig, hol szétvél a lába:

onnantul mind pompás vasból az alja:

agyagból csak a jobbik lába van

s erre nehezül inkább, mint a balra.

Mindenik része (kivéve az arany)

repedt, s e repedésből könny pörög le 

s meggyűlve barlangot váj, úgy rohan.

S rögről e völgyig szivárogva rögre

lesz Acheron, Styx, Phlegeton belőle

s szűk csatornán addig száll csörögve: míg elfogy a 

lemenő út előle:

ott Kocitusszá lesz, egy szörnyű tóvá.”

Pokol - XIV. ének

1:04 - 3:56 - Acherón: a bánat, örömtelenség vize.

3:56 - 6:19 - Styx: a gyűlölet és a harag vize

“Átvágtunk a körön a túlsó partig,

át egy forráson, amely felszakadva

magavájta árkában forrva zajlik.

Bíbornál jóval sötétebb a habja,

s kíséretében e zavart folyónak

rögös úton szálltunk alacsonyabbra.

Tavat csinál - a neve Styx a tónak - 

e bús patak, mihelyt lába alatt van

a partnak, a orlonnak és fakónak.

És én itt elmerülve, bámulatban

láttam sáros népet a sáros lében,

mind meztelen s látszólag nagy haragban.

Ütötték egymást - nemcsak kézzel épen,

de fejjel, mellel, lábbal - s még mohóbban

fogakkal tépték - mindenféleképen.

S szólt a jó mester: “Lásd fiam, e tóban

szenved, akin erőt vett a harag:

s bizonyosra veheted valóban,

hogy még több nép sóhajt a víz alatt:

s szemünk megmondja, bárhová figyeljünk,

hogy sóhajukból buborék marad.

S mondják a sárban: “Zordon volt a nekünk

az édes légben, vidám napsugárban,

mert belül méla ködöket cipeltünk.

mélázhatunk most a fekete sárban.”

mondják - vagy inkább gurgulázza torkuk,

mert a fele szó megakad a nyálban.

A súlyos párt nagy ívben így tiportuk,

közötte víznek s száraz partoromnak

s szemünk’ a sárfalókon szertehordtuk.”

Pokol - VII. ének

6:19 - 10:13 - Kokütosz: a jajveszékelés és a megfagyott könnyek vize

(Megfagyott könnyek: 8:30 - 8:50)

“S nem tollból vannak ám ezek a szárnyak:

bőregérszárnyak!  - és csapkodja, rázza,

hogy három szelek tőlük szerteszállnak.

Ezektől jött fagy Kocitusz tavára:

s hat szemmel sir Örökké, s három állon

csöpög le folyton könnye, s véres nyála.”

Pokol - XXXIV. ének

10:13 - 13:48 - Phlégeton: a lángfolyó

“S az erdő törpe bokra

alól ím egyhelyütt kis folyó özönlik:

még most is borzaszt vörös habja fodra.

Mint aminő a Forró-tóból ömlik

(amelynek víze a bűnös nők víze)

át a homokon e hab úgy gyüremlik.

Feneke, medre, fala ízfül-ízre

kövezve: partja széles útnak írta,

hogy rögtön láttam, utuk erre visz le.”

Pokol -  XIV. ének

13:48 - 16:44 - Aornisz: a mocsárfolyó

(Könnyek: 16:31 - 16:44)

“Szellő eredt a könnyes partokon túl

S a szellő vörös villámot cikázott,

amely megfosztott minden tudatomtul s eleste,

mint kit ájulás igázott.”

Pokol - III. ének

16:44 - 21:29 - Éridan: a jó cselekedetekre való emlékezés folyója

(19:27 - “Nincs semmi szomorítóbb, mint emlékezni régi szép időre nyomorban.”

Pokol - V. ének)

21:29 - 25:45 - Léthé: az örök feledés folyója

A bemutatóra 2008. október 9-én került sor Antwerpenben, a DeSingel Kultúrpalotában.

Időtartam: 26 perc

Az élő előadáshoz szükséges elektroakusztikus hanganyag (stereo vagy surround változat) ingyenesen elkérhető: hangvarazsbt@gmail.com

Kiadó: Hangvarázs Bt. - No. 32 (hangvarazsbt@gmail.com)