Lux aeterna op. 24 (2006)

 - vegyeskarra és elektroakusztikára 

Bolyongás és Senkim a világon - Bartók e két kórusa áll a szerzőhöz legközelebb, s gyakran még dallam nélkül is idézgeti gyönyörű szövegeiket. Lux æterna című, kórusra és elektroakusztikára írt darabjában sincs szöveg: a térbeli hanghatások biztosítása végett három kisebb kórusra osztott énekkar csupán hangzókat énekel. Magán- és mássalhangzókat egyaránt, melyek mindegyike szinte állandóan átolvad, átfolyik egy másikba. Így kerül szüntelen mozgásba egy-egy hosszan kitartott hang vagy akkord, talán érzetében is felidézvén a Senkim a világon egyik sorát: “Csendes folyóvíznek csak zúgását hallom”. E Bartók-kórusnak azonban nemcsak szövegi lenyomatai, hanem harmóniai, dallami fordulatai is felfedezhetők a második szakaszban; “A nyári folyóvíz, télre meg aluszik, de az én bús szívem soha meg nem nyugszik.”

A Lux aeternát három szakaszra osztja az elektroakusztika, mely azonban e szólisztikus részeken kívül is végig jelen van a kompozícióban; vezeti az énekkart a darab harmóniai rendszerzén, támogatván, segítve az énekeseket. E műben - tiszteletét kifejezve Bartók mindig örök, tiszta fényt árasztó művészete iránt - azonban még két másik zeneszerző hatása is fellelhető. Az egyik a svéd komponista, Anders Hillborg, akinek egyik szintén csupán hangzókra írt kórusműve gyökeresen átalakította az énekhangról alkotott s a szerzőben addig felépült zenei gondolkodásmódot. A másik  szeretett és tisztelt tanára, Pongrácz Zoltán, akinek világszép - ugyancsak kórushangokra és elektroakusztikára megálmodott - Madrigálja egy új zenei világ kapuját nyitotta ki a szerző előtt, még zeneakadémista évei alatt. Ebből a műből át is vett egy hangzókból épülő ritmuskombinációt, mely először csak rejtetten jelenik meg a középrészben, ám a mű legvégén egyszer exponáltan is megszólal. A mű előadásához nagyszámú kórus szükséges, minimum 65-70 fő.

A mű bemutatója a Magyar Rádió 6-os stúdiójában volt, 2006. június 2-án, a Magyar Rádió Énekkarának közreműködésével, Strausz Kálmán vezényletével, a Hangversenyciklus Korunk Zenéjéből című koncertsorozat keretén belül, mely Bartók Béla születésének 125. évfordulója előtt tisztelgett.  Az elektroakusztikus berendezéseket a szerző vezérelte.

A mű zenei alapja volt Kámán Albert Hazug c. 2019-ben készült kisfilmjének, mely 20 nemzetközi díjat is elnyert, többek közt a legjobb filmzene (New York Film Awards) és a legeredetibb filmzene  (Vegas Movie Awards) díját.

Az előadáshoz szükséges elektroakusztikus hangmatéria (stereo- vagy quadro-változat) díjmentesen elkérhető: hangvarazsbt@gmail.com

Időtartam: 15 perc

Kiadó: Hangvarázs Bt. No. 28 (hangvarazsbt@gmail.com)